Преподаватели

Десислава Манова-Георгиева

Десислава Манова-Георгиева

Доктор по Журналистика и PR

Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Десислава Емилова Манова-Георгиева е доктор по Журналистика и ПР в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава успешно дисертация на тема: „Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки междукултурен диалог в ЕС (2009-2013)“. Завършила е бакалавърска степен „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен „Европеистика и междукултурна комуникация“ в университета за приложни науки във Фулда (Германия). Работила е по международни проекти в София и Берлин и е реализирала стаж в Комитета на регионите в Брюксел.

Д-р Манова Георгиева е била гост-лектор във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012-2016г., автор е на няколко обучения: „Дигитални комуникационни стратегии в ЕС“ в Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ, „Европейски младежки диалог в социалните медии“ съвместно с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

д-р Десислава Емилова Манова-Георгиева е член на БДВО и има над 12 годишен опит в сферата на ПР-а, онлайн комуникацията и интернет медиите. Автор е на осем научни публикации и на монографията „ЕС и младежта: диалог в социалните медии“.