Преподаватели

Виктория Блажева

Виктория Блажева

Директор „Връзки с обществеността и комуникации“

УниКредит Булбанк

Виктория Блажева е първи вицепрезидент и директор „Връзки с обществеността и комуникации“ на УниКредит Булбанк. Работата и интересите й са в сферата на управление, маркетинг и комуникации, свързани с достойни организации, хора и каузи.  Отговаря завръзките с медиите, вътрешните и външните комуникации на банката, събитията, бранд мениджмънт, онлайн комуникации, устойчиво развитие и корпоративна култура.Ръководител е на работната група по комуникационна стратегия на неправителствената организация Съвет на жените в бизнеса в България. Има опит в журналистиката като репортер „Банки и финанси“ във в. Капитал и приложението на вестника за високи технологии КапиталНет.

Завършила е професионалната програма “Иновации и предприемачество“ на Stanford University, алумни e по програмата за висши мениджъри „Стратегически модели за управление на НПО“ на Harvard University, John F. Kennedy School of Government, бакалавър (с почести) от OU Business School, Великобритания и др. Има диплома от London School of PR, където в момента и преподава. Била е гост-лектор в БУС, УНСС, ВУЗФ и др. Прави MBA в Warwick Business School.