Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване публикациите на Лондонското училище по PR.

  1. Авторски права
    Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Използване на предоставения имейл адрес
    С приемането на Условията за ползване, потребителят се съгласява предоставеният от него имейл адрес да бъде използван за изпращане на информация за следващи курсове и инициативи на Лондонското училище по PR.
  3. Конфиденциалност
    Лондонското училище по PR се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.