Лидерство и влияние

Този курс по лидерство се фокусира върху три фундаментални области:

number01Влияние
number02 Власт
number03 Лидерство

Основната цел на курса е да предостави на участниците вдъхновяващо прозрение как хората могат да влияят на другите, с цел да променят тяхното мнение и поведение. Той разглежда какво наистина работи, когато се опитваме да убеждаваме и влияем на другите, изследване на основни елементи на поведението, както и страховете и мотивацията на хората. Ще бъдат разгледани социалните медии като инструменти за създаване на успешно присъствие и въздействие. Участниците в курса ще изследват ефективни техники за осъществяване на влияние върху другите, както и начини за създаване на първо впечатление, външност, език на тялото и изказ. Курсът включва умения на привличане и въздействие, които ще ви помогнат да накарате другите да разпространят вашето послание.

Курсът дава на участниците възможността да анализират своя собствен лидерски стил и как да станат лидери. Разгледани са лидерските умения и компетенции, особено тези, които са свързани с мениджмънта на комплексни проблеми, лидерство по време на криза, управление в несигурни времена и създаването на мрежи на влияние. Сложната и вълнуваща тема за властта също ще бъде разгледана - защо някои хора я притежават естествено, докато други се провалят в опита си да се отделят от тълпата и да бъдат лидери.

Курсът има за цел да разгледа причините, поради които някои хора успяват, а други се провалят да разкрият своя потенциал, въпреки своето добро образование и отлични резултати.
В края на курса има индивидуални коучинг сесии по лидество с всеки един от учасниците.

Този курс продължава 2 месеца и се състои от 6 модула:

1 Въведение в техниките на влияние и убеждение

Защо влиянието е по-важно от всякога
Социалното влияние и социалните медии: приятели или врагове
Увереност и правдоподобност: основополагащи съставки
Убеждаване, влияние и лидерство
Връзката между влияние, убеждаване и власт
Вие бранд ли сте?
Познавате ли себе си?
Каква е вашата цел – вашата история?
Критични техники на влияние
Мрежи от контакти: оперативни и стратегически

2 Психогия зад влиянието и властта

Приложение на когнитивната психология към влиянието и властта
Човешки двигатели: защитане, придобиване, свързване и разбиране – универсални черти
Статус и страх: човешки характеристики – неврологичен подход
Лидер ли сте или последовател?
Проблеми: психопатично поведение, несигурност, страх от провал, изолация
Разбиране на правилния микс на контролиране на страха и разбиране на рисковете
Отлагането и други бариери за успех
Гъвкавост: преодоляване на пречките

3 Подкрепа и власт

Значение да подкрепата (advocacy) и защо е толкова важна?
Защо някои хора са забележими повече от други?
Какво трябва да кажете?
Разбиране на посланията и как да ги формулираме
Разбиране как да преформулираме посланията
Станете експерт в своето поле на влияние – технически знания?
Научете се как да водите преговори ефективно
Малкото може да бъде повече – бъдете внимателни какво казвате
Мрежи: как да изградите и поддържате ефективна мрежа от лидери на влияние
Страст и емоция: разкажете увлекателно своята история и въвлечете другите

4 Социално влияние чрез социалните медии

Какво е социално влияние и защо е толкова важно?
Преглед на платформите за социални медии
Блогъри и лидери на влияние
Силата на YouTube
Не забравяйте основите: достоверно и привлекателно съдържание
Класически грешки в социалните медии
Участие в разговора – разработване на вашата позиция и глас
Различни типове лидери на влияние: референтни; експертни; позиционни
Как да се предпазите онлайн: управление на репутацията

5 Лидерство и власт

Връзката между лидерство и власт
Лидерски качества в 21-ви век: справяне с компрексността и несигурността
Какво прави един лидер ефективен?
Ефективно отсъждане и вземане на решение
Основни умения и компетенции, които са необходими
Как да направите впечатление: психологически и вербални умения, когато искаме да влияем на другите
Екипи: как да направим екипа ефективен и динамичен
Действие: защо намерението не е достатъчно
Власт и поемане на рискове

6 Индивидуални коучинг сесии по лидерство