Социални медии и маркетинг на съдържанието

Този курс е предназначен да ви помогне да развиете стратегия за вашия бизнес в сферата на социалните медии и маркетинга на съдържанието. Ще проучим различните платформи на социални медии (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, блогове и т.н.), за да разберете кой микс е най-добър за вашите нужди и да научите най-добрите практики. Ще се научите как да следите какво казват хората за вашия бизнес (вашата организация и марки) онлайн и какви са начините за борба с негативни коментари.

Ще проучим казуси от успешни маркетингови промоции онлайн в различните платформи и как да ги използвате в разработването на свои собствени маркетингови стратегии в социалните медии.

Ще ви покажем също така как да използвате богатството на онлайн данните, как да измерите точно резултатите от кампаниите си и да повлияете на бъдещите стратегии на компанията.

Курсът се състои от 5 модула:

1

Управление на репутацията онлайн: ВЪВЕДЕНИЕ

Проучване: Какво се случва с вашата марка онлайн? И защо това има значение? Бързите темпове на изменение в онлайн пространството трябва да бъдат отразени в маркетинговите ви, комуникационни и PR стратегии, за да се справите с конкуренцията. Управлението на репутацията онлайн и офлайн следва да се разглежда комплексно.
Разберете какво има в онлайн пространството за вашата фирма:
• Събиране на данни
• Търсения в Google
• Търсения в социалните медии
• Развитие на вашето онлайн присъствие, за да излезете на първите страници в Google и другите търсачки
ПРЕГЛЕД на платформите на социалните медии
Преглед на всяка платформа, техните ползи за вас, демографските данни, ограничения, проблеми, стратегии.
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• Blogging
• Pinterest
• Instagram
• Google +
• YouTube

Каква стойност имат те за вашия бизнес? (И кои платформи са най-подходящи за постигане на вашите цели)

2 3 4

Представяне на реални казуси и успешни кампании от водещи професионалисти в сферата на социалните медии и маркетинга на съдържанието от международни и български компании.
Значение на съдържанието
Ключът към успеха на маркетинга в социалните медии е създаването на съдържание - видео, снимки, конкурси, статии и т.н. Ще разгледаме успешни техники и казуси.
Измерване на резултатите
Ще ви дадем инструменти, за да можете да проследите ефективността на вашия маркетинг в социалните медии.
Казуси от успешни кампании
Ще представим и обсъдим редица казуси от успешните онлайн кампании, покриващи широк спектър от компании и кампании в различните платформи.
Управление на репутацията онлайн при кризи
Ще проучим казуси, в които организациите са били изправени пред кризи и какви стратегии са предприели при управлението на репутацията онлайн.

5

Разработване на стратегия
Делегатите ще работят в екипи и ще развият стратегия за присъствие в социалните медии. Това ще бъде подкрепено от допълнителни казуси от реалния свят. Участниците ще придобият знания и инструменти, необходими за разработване на маркетингова стратегия в социални медии за техния бизнес. Ще ви представим "8 стъпки за ефективна онлайн маркетингова стратегия".