Мениджмънт на риск, проблеми и кризи

Целта на този курс е да покаже на участниците как да се подготвят и да защитят бранда и компанията си от репутационен риск. Освен справянето с фундаментални елементи на управлението на проблемите и кризите, курсът засяга управлението на лошо-структурирани кризисни ситуации, които са изпълнени с високи нива на несигурност и неяснота.

Курсът е разделен на две части: управление на проблемите и управление на кризите. В частта на управление на проблемите, на участниците се предоставя солидно въведение към риска и проблемите с фокус върху елементите на стратегическия мениджмънт. Тази част от курса подготвя начина на мислене да бъде по-осъзнат към рисковете и проблемите, с които една организация или бранд се сблъскват и чрез очакването им, да се правят информирани стратегически избори за намаляване на излагането на риск.

Устойчивостта на марката е изследвана наред с елементите на уязвимост и излагането на заплахи и опасности.

Втората част на курса продължава темата на проактивното мислене чрез фокусиране върху пред-кризисното планиране, както и как да реагираме по време на криза, как да се справим с интересите на заинтересованите групи и как да се възстановим. По време на целия курс, особено по време на кризисния мениджмънт, вниманието е насочено върху въздействието на технологичните платформи, които позволяват отговор в реално време, като Twitter и как социалните медии могат да бъдат едновременно и приятел и враг. Курсът изследва как фирмите могат да бъдат по-устойчиви на заплахи и по-малко уязвими на вътрешни и въшни рискове.

Курсът продължава 2 месеца и е разделен на 5 модула:

1 Управление на риска и проблемите: Въведение

Дефиниране и различаване на рискове от потенциални заплахи
Връзката между риск, заплаха и криза
Управление на риска и репутацията
Основи и процес на управлението на риска
Добри практики при управлението на риска
Какво е стратегическо управление на заплахите?
Процес на управление на проблемите
Ползи от управлението на потенциалните проблеми
Източници на информация и риск
Business continuity management (BCM)

2 Стратегическо управление на проблемите: най-добрият начин за мениджмънт на репутацията

Структури, рамки и ресурси, необходими за стратегическото управление на проблемите
Заплахи и техники за оценяване на опасностите
Сканиране на околната среда
Идентификация на потенциалните проблеми
Мониторинг на проблемите
Анализ на проблемите
Стратегическо генериране на възможностите
Осъществяване
Мониторинг и оценка
Мониториране на проблеми чрез социалните медии и мобилните платформи

3 Пред-кризисно планиране: очакване на събития, които могат да разрушат стойността на марката

Ролята и важността на пред-кризисното планиране като част от крисизния мениджмънт
Превенция на криза, структура и роля на пред-кризисния комитет
Пред-кризисни одити и връзка с анализа на риска и потенциалните проблеми: устойчивост и точки на уязвимост
Елементи на пред-кризисния план
Планиране на сценарии
Екип за кризисен мениджмънт: оперативни процедури и протоколи в кризисния център
Анализ на заинтересованите групи и връзка с анализа на потенциалните проблеми
Технологически елементи: кризисни сайтове, мониторинг и социални медии
Информационно осигуряване: политики, IT сигурност и управление
Структури и ресурси

4 Акутна кризисна фаза и връзки с медиите

Характеристики на добрия/лошия кризисен мениджмънт
Насочване към кризисния план
Основни етапи на акутния кризисен мениджмънт
Какво трябва да бъде направено в първите 24 часа
Събиране на кризисния екип: оценяване и подобряване на вземането на решения
Справяне с лошо-структурирани, неясни кризисни ситуации
Най-добри стратегии за работа с медиите и социалните медии
Стратегически и тактически подходи
Оформяне на послания за заинтересованите групи
Важността на лидерството по време на криза

5 Стратегии за възстановяване

Определяне на вредите и пост-кризисен анализ
Научени уроци
Одит на уязвимостта
Поддържане на контакт с основните заинтересовани групи
Формулиране и пре-формулиране на послания
Ревизиране на кризисния план и адаптиране
Оценяване на ангажираността на заинтересованите групи
Преглед на ресурсите и структурите
Отговор от мениджмънта
Оценка на лидерството по време на кризата

За да получите брошурата на курса с пълна информация за програмата по дати, преподавателите и условията за записване, моля да изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Запиши се сега

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015