Преподаватели

Джон Далтън

Джон Далтън

Директор

London School of PR Worldwide

Джон Далтън е признат авторитет в мениджмънта на репутацията, особено в свързаните дисциплини като управление на проблеми и кризи. Джон е преподавал мениджмънт на репутацията в повече от 30 страни. Той е автор на много книги и е публикувал множество бизнес и икономически статии.

От особен интерес за Джон е как организациите могат да изградят своите способности за управление на репутацията, за да станат по-устойчиви на рискове и потенциални заплахи. Активен поддръжник на моделите на критичното мислене и планирането на сценарии, Джон е разработил специален метод на обучение, който насърчава клиентите да мислят как могат да подсигурят и подобрят своите брандове в ерата на социалните медии и бързите промени.

В допълнение на преподаването, Джон предоставя и консултантски услуги на многонационални компании и най-вече в сферата на фармацевтичната и петролната индустрии, както и съвети на неправителствени организации и чужди правителства. Като член на Международния институт по стратегически изследвания, Джон има особен интерес към репутацията и рисковете за компаниите и организациите, следствие на заплахите за международната сигурност.

От 2012 година Джон е Директор на Центъра за мениджмънт на проблеми и кризи, който действа едновременно като мозъчен тръст и консултативен съвет за международните корпорации, като изследва глобалния риск за техните брандове. Джон разширява обхвата на традиционния мениджмънт на репутацията, като окуржава организациите и неправителствените организации да бъдат по-осъзнати и информирани относно влиянието на геополитическите събития върху техните брандове и дейности.

Джон създава над 17 глобални франчайза на Лондонското училище по PR в страни като България, Словения, Хърватска, Македония, Сърбия, Черна гора, Турция, Индия, Сирия, Русия, Белорус, Армения, Чехия, Малайзия, Полша и Латвия.

Джон е автор на голяма част от съдържанието на курсовете на Лондонското училище по PR и е силно въвлечен в обучението и професионалните насоки, които се дават на клиентите и участниците. Увлекателен мотивационен лектор и оратор, подходът на Джон е основополагащ за успеха на LSPR във Великобритания и по света.

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015