Преподаватели

Нели Ангелова

Нели Ангелова

Мениджър Комуникации на Нестле за Югоизточен пазар

Нели Ангелова е Мениджър Комуникации на Нестле за Югоизточен пазар (България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Словения, Босна и Херциговина, Черна гора, Северна Македония, Косово). Тя ръководи дейностите, свързани с изграждане, налагане и управление на цялостната корпоративната идентичност на всички нива в компанията. Тя има двадесет и четири годишен опит в областта на маркетинга, продажбите и управлението на бизнес процесите, който е натрупан не само в България, но и на международни бизнес мисии в страните от бивша Югославия.

Нели Ангелова е инженер по образование и започва кариерата си във фабриката за шоколадови продукти и бисквити на Нестле в София през 1992 г., като постепенно заема различни позиции и в администрацията на компанията. През 1999 г. г-жа Ангелова става част от кулинарния бизнес на Нестле България и вече в продължение на повече от седемнайсет години тя развива силен и мотивиран екип от професионалисти, който под нейно ръководство поставя основите и развива успешно водещата марка кулинарни продукти у нас - MAGGI.

През януари 2006 г. Нели Ангелова става част от екипа на Нестле за Адриатическия регион като бранд мениджър на кулинарните марки MAGGI и THOMY с централно управление в Загреб. Със завръщането си в нашия пазар в началото на 2007 г. г-жа Ангелова продължава да прилага натрупания международен опит в България, като старши мениджър „Кулинарни продукти“, а през 2010 г. поема предизвикателството да ръководи цялостно кулинарния бизнес на Нестле България.

През 2014 г. Нели Ангелова започва да управлява и дейностите по изграждане, налагане и управление на цялостната корпоративната идентичност на компанията, като приема да съчетава своите бизнес ангажименти с ръководството на корпоративните връзки и комуникация.

Съчетавайки богатия си бизнес опит със силните си комуникационни умения и лидерски качества, в ролята си на мениджър „Корпоративни връзки“ г-жа Ангелова и нейния екип осъществява редица успешни проекти и кампании, сред които програмите за младежка заетост и инициативата-емблема на активния начин на живот и балансираното хранене Живей Активно! Те добавят стойност в дейността на компанията и допринасят за постигане на промяна във възприятието за Нестле като социално отговорна компания, надежден партньор и предпочитан работодател и повишават потребителското доверие към нея.

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015