PR и мениджмънт на репутацията

Начало: 12 октомври 2021

Brand management & Employer branding

Начало: 26 октомври 2021

Личен бранд
и репутация

Начало: 20 октомври 2021

0
Държави
0
Компании
0
Обучени курсисти
0
Обучителни модула
PR и Мениджмънт на репутацията

PR и Мениджмънт на репутацията

Курсът дава на участниците ясен преглед на основните концепции, свързани с мениджмънта и развитието ...
Brand management & Employer branding

Brand management & Employer branding

Основната цел на курса по Brand management & Employer branding е да предостави на участниците необходимите знания...
Личен бранд и репутация

Личен бранд и репутация

В информационната ера личният бранд е необходим за успеха на всеки човек...
Лидерство и влияние

Лидерство и влияние

Основната цел на курса е да предостави на участниците вдъхновяващо прозрение как хората могат да ...
Презентационни умения и управление на влиянието

Презентационни умения и управление на влиянието

Курсът предлага практическо обучение как да подобрите уменията си да правите презентации. Фокусът е ...
Мениджмънт на риск, проблеми и кризи

Мениджмънт на риск, проблеми и кризи

Целта на този курс е да покаже на участниците как да се подготвят и да защитят бранда и компанията ...
Социални медии и маркетинг на съдържанието

Социални медии и маркетинг на съдържанието

Този курс е предназначен да ви помогне да развиете стратегия за вашия бизнес в сферата на социалните медии и маркетинга на съдържанието...