Brand management & Employer branding

Основната цел на курса по Brand management & Employer branding е да предостави на участниците необходимите знания как марките могат и следва да бъдат управлявани така, че да се подобри преживяването на потребителите и стойността на марката. Централна тема е как социалните медии и нарастващата сила на социалното влияние формират комуникациите на марката.

Участниците ще преминат през процеса на развитие на един продукт в марка и ще бъдат разгледани такива важни елементи като интелектуална собственост, цели и ползи на бранда. Специално внимание се обръща върху значимостта на стратегическото мислене при управлението на марката, като се фокусира върху позициониране, мисия, идентичност, ангажираност на заинтересованите групи и удължаване на живота на марката. Курсът също разглежда как да се създаде запомнящо се бранд преживяване.

Лекторите ще споделят своя практически опит както по отношение на мениджмънта на марките, така и относно специфичността на изграждането на имиджа на добър работодател и ще представят успешни стратегии и кампании на различни компании и сфери на бизнеса. По време на обучението ще бъдaт представени бизнес казуси от реалния живот от широк спектър от индустрии, за да се предостави на участниците по-добро разбиране за текущите и сложни предизвикателства в областта на brand management & employer branding. Курсът ще разгледа най-добрите практики от водещи организации, които могат да бъдат приложени към предизвикателствата, с които се сблъсква вашата организация.

За кого е предназначен курса:

Маркетинг специалисти
Employer branding мениджъри
HR-мениджъри
Комуникационни мениджъри

Курсът продължава 2 месеца и се състои от 6 практически обучения с водещи специалисти от международни компании и организации.

1 Корпоративна идентичност и бранд мениджмънт

Развитие и репутация на бранда за формиране на корпоративната идентичност
Лого, слоган, опаковка и дизайн и тяхната роля при формиране на идентичност на бранда
Как да разработим марка от продукт
Критичната важност на позиционирането
Важността на силната идентичност за успеха на марката
Архитектура на марката
Опаковка и устойчиво развитие
Бранд мениджмънт – стратегии за управление на марката
Опит и преживяване с марката
Интелектуална собственост на марката и управление на репутацията онлайн

2 Стратегия: Структура и техники

Основи на стратегическото мислене: стратегически анализ, избор, изпълнение и оценяване
Базисни комуникационни планове
Релевантно ли е стратегическото планиране?
Стратегическо намерение: ролята на визията и мисията
Вътрешни и външни анализи
Тактики и действия: примери на техники за ефективни комуникации
Оценяване на стратегическите планове
Бизнес разузнаване и PR проучвания
Инструменти, които се използват в управлението на репутацията онлайн
Ролята на поведенческото таргетиране и възхода на невро-маркетинга

3 Онлайн мениджмънт на репутацията

Комуникациите и променящите се бизнес модели
Различни видове бизнес модели: връзки с потребителите; инфраструктура; продуктова иновация и т.н.
Преглед на портфолиото от съществуващи технологични платформи и тяхната взаимозависимост: мобилни приложения, Twitter, YouTube, Facebook и т.н.
Значението на корпоративната архитектура: корпоративни или продуктови брандове
Реклама, внимание, иновации от „отворени източници”, социални медии
Намаляващото влияние на традиционните медии
Проблемът с безплатните неща
Проблеми, свързани с размножаването на каналите за комуникация и тяхната комплексност
Оценяване на основните модели: Skype; Apple; Amazon; Dell; P&G; Google
Web 2.0/ Web 3.0 и бранд комуникациите

4 Корпоративни комуникации: задачи и инструменти

Преглед на корпоративните комуникации
Три основополагащи нива: организационни комуникации; управленски и маркетингови комуникации
Как се интегрират дейностите
Основни дейности, функции и цел на корпоративните комуникации
Планиране на корпоративните комуникации
Инструменти на корпоративните комуникации
Комуникационни одити
Репутационни одити
Вътрешни аспекти на корпоративните комуникации
Заинтересовани групи и корпоративни комуникации

5 Вътрешни комуникации и ангажиране на служителите

Значението на вътрешните заинтересовани групи
Видове и форми на ангажираност на служителите
Стратегически аспекти на ангажираността и вътрешните комуникации: съответствие; послания на марката; стратегическо намерение и приоритети на заинтересованите страни; управление на промяната; спонсорство; КСО
Влияние на технологиите и социалните медии върху вътрешните комуникации и ангажираността на служителите
Представяне и управление на таланта
Mотивиране на служителите и вътрешни комуникации
Използване на социалните медии при ангажирането на служителите
Значение на корпоративната култура и ангажираност
Ангажиране на служителите във виртуална среда и при дистанционна работа
Вътрешни комуникации в международни компании и междукултурна среда

6 Създаване на employer branding стратегия

Създаване на работодателски бранд – employer branding
Дефиниране на Employer branding proposition
Комуниационен и репутационен одит
Идентифициране на аудитории и ключови заинтересовани страни
Разработване на точните послания
Създаване на съдържание – текст, снимки, видео
Влияние на технологиите и социалните медии върху работодателския бранд (employer brand)
Интегриране на стратегията за управление на човешките ресурси с корпоративните комуникации и със създаването на работодателски бранд
Значение на културата на компанията и вътрешните комуникации
Ролята на ангажиране на служителите за успеха на работодателския бранд

За да получите брошурата на курса с пълна информация за програмата по дати, преподавателите и условията за записване, моля да изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Запиши се сега

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015