Защо да изберете нас?

Седем причини да изберете London School of PR за вашето обучение:

Британска диплома по PR, лидерство и мениджмънт на репутацията: Лондонското училище по PR е призната образователна институция според законодателството и стандартите във Великобритания. След успешно преминаване на изпитите на всеки един от курсовете ни, получавате британска диплома.

Преподаватели – водещи специалисти от международни компании: Нашите курсове са с изцяло практическа насоченост и преподавателите са водещи професионалисти от организации и компании като BMW, IBM, Unicredit Bulbank, British Council и много други.

Работа, кариера и умения: Лондонското училище е подпомогнало развитието на кариерите на хиляди хора в световен мащаб и е наясно с необходимостта от предоставяне не само на умения и знания, но и изграждането на увереност при взeмане на трудни решения.

Съдържание и формат на обучението: Нашият подход е много по-различен от конвенционалното обучение. Ние сме разработили собствена система за уникално обучение (TSIG *), която активно съчетава традиционното обучение с идентифициране и решение на проблемите, което прави нашите курсове динамични, интерактивни и силно мотивиращи. (* TSIG е съкращение от Training, Solutions & Insight Generation)

Бързо усвояване на материала: поради спецификата на нашия подход, нашите курсове улесняват бързото усвояване на материала и позволяват на участниците бързо да получат комплексни знания по сложни теми, като например разработването на стратегии за социалните медии.

Способности и социално влияние: LSPR има изключителна компетенция в обучението по мениджмънт на репутацията и свързаните дисциплини. Ние знаем по-добре от конкурентите как да развием организационни умения, които могат да защитават и развиват репутацията. По наше мнение, креативното и стратегическо използване на социалното влияние ще бъде двигател на растежа и устойчивостта за комуникациите на марката през следващото десетилетие.

Ние разбираме марките и търговската реалност: създадено през 1992 г., Лондонското училище по PR има глобален опит с търговски марки и управлението на репутацията и е едно от първите училища, които официално започна да преподава и разработи учебна програма по Мениджмънт на репутацията. Ние сме преди всичко хора на бизнеса и следваме основан на доказателствата подход на обучение по начин, който отразява икономическата действителност и променящата се реалност на начина, по който марките комуникират със своите клиенти и широкия кръг от заинтересовани страни.

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015