PR и Мениджмънт на репутацията

В основата на философията на Лондонското училище по PR е, че връзките с обществеността (PR) еволюират в мултидисциплинарен предмет, който може най-добре да бъде определен с термина "Мениджмънт на репутацията". Ние вярваме, че репутацията е жизненоважен фактор за устойчиво развитие в съвременната бизнес среда. PR вече не е в състояние адекватно да формира репутацията на фирмата, която поради своя комплексен характер, изисква стратегически, холистичен подход.

Репутацията се превръща в основна бизнес функция, която оказва влияние върху стратегическите решения за посоката на бизнеса и как трябва да се комуникира със заинтересованите страни. За Лондонското училище по ПР, репутация е резултат от колективното мнение на другите.

London school of PR е една от малкото обучителни организации, която е в състояние да улови елементите, които съставят пъзела на репутацията. Присъединете се към нас и ние ще ви запознаем с тайните на тази завладяваща и жизнено-необходима за бизнеса дисциплина.

Мениджмънт на репутацията

Икономическото предимство на добрата репутация е неоспоримо. Репутацията е от жизненоважно значение за устойчивостта и потенциала за растеж на повечето марки. В рамките на една пазарна икономика добрата репутация е важна за клиентите, тъй като те имат непълна информация и трябва да преценяват различни мнения, когато избират определена марка и я сравняват с конкурентните. Тези компании, които имат последователно поведение и комуникират своите ценности, е по-вероятно да бъдат приети с доверие.

Свидетели сме на ера на икономика на репутацията, при която икономическата устойчивост се определя по-малко от това, което казвате (обикновено чрез средствата за масова информация) и повече от това, което всъщност правите, т.е. вашата последователност и постоянство при спазването на обещанието на марката.

Какво е репутация?

С една дума, доверие. Професор Фомбрън, Изпълнителен директор на Института за репутация, определя репутацията като "колективна оценка на миналите действия и резултати на дадена организация, които описват способността на организацията да предоставя ценни резултати на множеството заинтересовани страни." Репутацията се съсредоточава върху следните общи елементи:
Колективна представа на базата на мненията на заинтересованите страни;
Съвкупна оценка, която заинтересованите страни дават за това, колко добре една организация отговаря на нуждите на своите клиенти, на базата на текущи и минали действия;
Холистично впечатление за едно лице или компания, изградено във времето; може да бъде отрицателно, неутрално или позитивно;
Форма на оценяване, като представянето на дадена организация се оценява в контекста на миналото си или настоящо поведение.

Ползите от добрата репутация

Наличните доказателства ясно посочват връзката между добрата репутация и финансовата възвращаемост. Добрата репутация действа като "щит" по време на криза, като по този начин позволява по-бързо възстановяване. Ето защо добрата репутация е икономически актив от изключителна важност, който помага за задържане и привличане на клиентите и намалява информационните и транзакционните разходи.

Други предимства на създаването на добра репутация, включват:

По-високи приходи чрез конкурентно предимство и развитие на доверие
Прави вашата марка или организация най-добрия избор сред основните целеви групи
Нарастващата стойност на марката позволява премиално ценообразуване
Улеснява разширение на гамата от продукти на марката
Подобрява задържането на служителите и управление на таланта, привличане на по-добри кандидати и задържане на ценните за компанията кадри
Подсилва взаимоотношенията с доставчици и други преки заинтересовани страни
Увеличава шансовете за успех на нови продукти

Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015