Консултиране

Нашите консултантски услуги могат да ви помогнат да идентифицирате и разрешите проблеми, успешно да навигирате и управлявате промените, да направите анализ и да развиете правилните стратегии за вашата компания.

Предоставяме консултантски услуги, разработваме и изпълняваме цялостни проекти във всички сфери на специализация на London School of Public Relations:

 • PR и мениджмънт на репутацията
 • Корпоративни и бранд комуникации
 • Корпоративна идентичност и бранд мениджмънт
 • Маркетинг на съдържанието и социални медии
 • Онлайн мениджмънт на репутацията и SEO
 • Корпоративна социална отговорност
 • Вътрешни комуникации и ангажиране на служителите
 • Employer branding стратегии
 • Лидерски програми
 • Личен брандинг и комуникации
 • Програми за обучение и развитие на служителите
 • Дигитална трансформация на PR и HR функциите в организацията
Уеб дизайн и разработка - Paradox Interactive.
LSPR Всички права запазени © 2015