Публикации

Из дебрите на PR професията или Защо да изберете кариера като PR?

PR професията в световен мащаб продължава да се свързва с образа на една бляскава и пищна индустрия. Официозност, дипломатичност, делови език и етикет на поведение са само част от характеристиките на един PR. Но тази тържественост в реалността е плод преди всичко на упорита работа и пълна отдаденост.

Добрият имидж на PR индустрията се гради на здрави и устойчиви основи, а именно добри PR практики. Основните аспекти на връзките с обществеността са начините за управление на кризи, изграждането на положителна репутация на бранда, както и увеличаване на приходите за организациите.

PR дейността е една своеобразна комплексност между лидерство, комуникационни умения, практически опит и предприемачески дух. Как можете да прецените дали сте подходящи за „бляскавия“ свят на PR? Няколко са нещата, които трябва да имате предвид:

  • Интересувате ли се от обществените дела? (Не говорим единствено за четенето на днешния вестник по път към работа.)
  • Можете ли да работите под напрежение? (Това не означава само да запазите спокойствие по време на стресови ситуации, но и да работите с крайни срокове, както и лесно да лавирате при настъпване на неочаквани промени.)
  • Имате ли добри междуличностни умения? (Какъв е кръгът от хора, които ви заобикалят? Лесно ли печелите доверие в хората, достатъчно убедителни ли сте?)
  • Можете ли да изградите устойчиви бизнес отношения? (Работата с партньори е неделима част от PR дейността. В този контекст е необходимост да бъдете отборен играч, който умее да слуша и да работи за общи цели и каузи.)
  • Имате ли отлични писмени и устни комуникационни умения? (Ефективните комуникационни умения са от решаващо значение за поддържане на добри взаимоотношения с клиентите и всички заинтересованите страни).

Ако притежавате някои от тези умения, но искате да ги разширите до пълния им потенциал, London School of PR предлага курсове, които ще поставят стабилни основи за вашия професионален успех. Курсовете на LSPR обхващат всички аспекти на PR, от писане на прессъобщения до управление на марката, методи за справяне в условия на кризи, маркетингови стратегии и корпоративни комуникации.

Класическите PR техники в днешно време не биха могли да се прилагат, без да ги обвържем с динамично развиващите се технологични и комуникационни сфери като социални мрежи, електронни медии и компютърни иновации. Ето защо Лондонското училище по PR успешно следва новите тенденции и ги прилага в своите курсове. Съдържанието на курсовете се обновява регулярно, за да се осигури най-доброто обучение и подготовка за тези, които искат да получат успешна работа и кариера в сферата на PR. Курсовете на LSPR ще ви осигурят най-новите знания, които са резултат от практиката. Този подход е и гаранция за работодателите, че техните служители ще бъдат добре обучени и квалифицирани в последните тенденции, засягащи комуникационната индустрия.

Следващият курс "PR и Мениджмънт на репутацията" на London School of PR започва на 19 март.

www.lspr.bg